МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

VIII Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР»

11 12 жовтня 2018 року
Одеса, Україна


Конференція присвячена пам’яті Лебедєва Анатолія Олексійовича (01.02.1931 - 28.03.2012),

ученого-механіка, доктора технічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного доктора НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Одеської державної академії технічного регулювання та якості.


Збірник (.pdf)

Список тез учасників конференції


До участі у конференції запрошуються:  науково-педагогічні працівники, науковці, докторанти, аспіранти та магістранти.

Робочі мови конференції:  українська, російська, англійська.

Участь у конференції – безкоштовна (оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно).

 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:


СЕКЦІЯ 1.  Технічне регулювання, стандартизація та оцінка відповідності.

СЕКЦІЯ 2.  Методи вимірювання фізичних величин та перспективи розвитку приладобудування, нановимірювання.

СЕКЦІЯ 3.  Інформаційні системи і технології. Інформаційна безпека.

СЕКЦІЯ 4.  Метрологія та метрологічне забезпечення виробництва, військової справи та сфери надання послуг.

СЕКЦІЯ 5.  Вплив фундаментальних та гуманітарних дисциплін на розвиток сфери технічного регулювання та якість надання послуг.

СЕКЦІЯ 6.  Економіка та управління.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць.

Вартість друку статей у збірнику - 40 грн. за одну сторінку.

Видання матеріалів планується до початку роботи конференції (програма конференції + збірник наукових праць конференції).

Можлива доповідь у формі презентації. 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

− Міністерство освіти і науки України;
− Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
− Одеська державна академія технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ);
− AGH науково-технологічний університет ім. Ст. Сташіца, Польща;
− Університет Бєльсько-Бяла, Польща;
− Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
− Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
− Агентство із стандартизації, сертифікації і торгової інспекції при Уряді Республіки Таджикистан;
− Азербайджанська державна морська академія, Азербайджанська республіка;
− Білоруський державний інститут метрології, Республіка Білорусь;
− Національний авіаційний університет;
− Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
− Талліннський технічний університет, Естонська Республіка;
− Університет Північ, Республіка Хорватія;
− Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
− ПАТ "Одескабель";
− ВГО "Союз споживачів України";
− Інженерна академія України;
− Міжнародна Академія інформаційних технологій, Республіка Білорусь;
− Міжнародна Академія Стандартизації;
− Технічний комітет стандартизації ТК 90 "Засоби вимірювання електричних
і магнітних величин";
− Технічний комітет стандартизації ТК 163 "Якість освітніх послуг".